KONTAKT

VESLAČKI KLUB 'EKONOMIST'
Trg. J. F. Kennedya 6, 10 000 Zagreb
 
tel: + 385 1 238 32 24
fax: + 385 1 233 56 33
e-mail: mail@vkekonomist.hr
 
Matični broj: 1611623
 
Žiro-račun:
Erste & Steiermärkische Bank: 2402006-1100481213
 
Predsjednik Kluba:
Branimir Radić
mob: +385 91 799 5423
 
Potpredsjednik Kluba:
Petar Talijić
mob: +385 99 815 0420
 
Treneri:
Vedran Gatara - novaci
mob: +385 91 950 32 83

Tomislav Šain - ženski osmerac
mob: +385 99 789 8611

Ispiši stranicu